Lid

INFORMATIE van IJSCLUB GIETHOORN

IJsclub Giethoorn is een van de oudste verenigingen in het dorp. Ze is ruim 125 jaar oud. De IJsclub organiseert bij betrouwbaar ijs vele activiteiten. Zo veegt ze het ijs, zet veilige banen uit, verlicht de natuurijsbaan op het Molengat aan de Kerkweg, organiseert activiteiten voor haar leden en organiseert wedstrijden en toertochten. Ook biedt de IJsclub, samen met andere sponsoren, de mogelijkheid om de basisschoolkinderen een middag te laten schaatsen in Thialf Heerenveen.

Wilt u ons steunen en lid worden? 

Voor het uitvoeren van de activiteiten maken wij kosten. Óók moeten machines worden onderhouden en vervangen.

Wilt u ons in onze werkzaamheden ondersteunen dan kunt u lid worden van onze vereniging. Velen van u zijn dat al. Zoals bij meerdere verenigingen betalen de leden contributie, zo ook bij IJsclub Giethoorn.

Inhoud lidmaatschap IJsclub Giethoorn:

 • Als lid kunt u bij betrouwbaar ijs schaatsen op geveegde banen, schaatsen op de (verlichte) ijsbaan op het Molengat en tegen gereduceerd tarief deelnemen aan georganiseerde toertochten.
 • Het innen van het contributiegeld doen we middels automatische incasso of het overmaken per bank.
 • Het lidmaatschap bedraagt 5 euro per persoon of 10 euro voor het gehele gezin.
 • Onze ledenadministratie/ledenlijst is het bewijs van lidmaatschap.
  U bent al lid.

  • U heeft IJsclub Giethoorn gemachtigd de contributie automatisch te incasseren dan hoeft u niets te doen.
  • U heeft de ijsclub niet gemachtigd. Dan moet u de contributie zelf overmaken op rekening NL30RABO0322003334 van IJsclub Giethoorn onder vermelding van uw naam en adres.
   U wilt lid worden.
  • U wilt de contributie automatisch voldoen. Dan moet u de antwoordstrook invullen en inleveren bij één van de hieronder vermelde personen.
  • U wilt uw contributie per bank overmaken. Dan moet u dat doen op rekening NL30RABO0322003334 van IJsclub Giethoorn onder vermelding van uw naam en adres.
 • Begin december schrijven wij de contributie automatisch van uw rekening af.  Maakt u de contributie zelf over, dan verzoeken wij u dit vóór december te doen.
 • Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan kan dat door dit schriftelijk kenbaar te maken bij onze voorzitter. Zie voor adresgegevens hieronder.

Overige zaken

Bezoekt u ook eens de website www.ijsclubgiethoorn.nl (email: info@ijsclubgiethoorn.nl). Ook zijn we te volgen via Twitter (@ysclubgiethoorn). De website en met name Twitter geven actuele informatie over bijvoorbeeld de toestand van het ijs, wedstrijden, toertochten en andere ijsactiviteiten.

We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij bijvoorbeeld het organiseren van een toertocht, het bemannen van stempel- en kaartverkoopposten en het regelen van het verkeer. Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact  met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van IJsclub Giethoorn.

Gegevens t.b.v. het zelf overmaken van het contributiegeld:
Naam: IJsclub Giethoorn
reknr: NL30RABO0322003334 (IBAN nummer)
Onder vermelding van: ‘naam’ & ‘straat + huisnummer’.

antwoordstrook t.b.v. de jaarlijkse incasso kunt u inleveren bij:
Gerrit van de Berg (Beulakerweg 145), Henk Doze (Beulakerweg 13) of Martijn Doze (Molenweg 10).

De antwoordstrook t.b.v. de jaarlijkse incasso kunt u per post opsturen aan:
Martijn Doze (secretaris)
Molenweg 10
8355 AT Giethoorn
info@ijsclubgiethoorn.nl

——————————————————————————————————————————————————-

Antwoordstrook automatische incasso lidmaatschap IJsclub Giethoorn

Hierbij machtig ik IJsclub Giethoorn om jaarlijks een bedrag van ………….. euro

van mijn bankrekening te incasseren.

Naam:_________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________

Postcode + Woonplaats: __________+________________________________

IBAN Rekeningnummer: ___________________________________________

Handtekening: ___________________________________________________