Stamfibie

Ook IJsclub Giethoorn heeft een Stamfibie aangeschaft. Kijk voor meer informatie op http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=155635. Heel binnenkort worden nog twee nieuwe machines opgeleverd (meer informatie volgt). Op onze ‘oude’ machines heeft inmiddels het benodigde onderhoud plaats gevonden. Kortom het wagenpark is op orde.

De mogelijkheden voor het aanschaffen van ‘een wagen’ voor het vervoer van gewonden worden verkend.

Ook de nieuwe jassen komen één dezer dagen binnen (meer informatie volgt). IJsclub Giethoorn heeft half december een goed gesprek gehad met de horeca uit Giethoorn. Wederzijds was er waardering voor elkaars werk en de wijze waarop afgelopen winter is verlopen. De volgende aandachtspunten worden meegenomen naar komend winter: (i) verkeerscirculatie (van binnen naar buiten) en verkeersregelaars (oa gebiedskennis meegeven), (ii) Dorpsgracht sneeuwvrij maken en het dichten van wakken is iets wat we met elkaar doen. We gaan hierbij oa werken met ijsconsuls.

Gesprekken met de KNSB, Bodelaeke en andere partijen over het organiseren van het NK op natuurijs zijn inmiddels afgerond. Zodra de accommodaties klaar zijn, dingt Giethoorn mee in het organiseren van NK op natuurijs. Dat zal dit seizoen nog niet het geval zijn.

De commissies Verkeer & Veiligheid en Toertocht zijn nog opzoek naar assistentie.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris.