Ledenvergadering

Ledenvergadering IJsclub Giethoorn

Vrijdag 20 november, aanvang 20:00 uur, vereningsgebouw Molengat. 

Agenda

1. Opening
2. Notulen van de vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Financieelverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016
5. Bestuursverkiezing (voor de functie van secretaris is er nog een vacature)

6. Hoe gaat het waterschap Reest en Wieden om met water en ijs?
Ronnie Scholten en Jan Klappe (Waterschap Reest en Wieden)