Ledenvergadering

Ledenvergadering IJsclub Giethoorn

Vrijdag 20 november, aanvang 20:00 uur, vereningsgebouw Molengat. 

Agenda

1. Opening
2. Notulen van de vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag van de secretaris
4. Financieelverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016
5. Bestuursverkiezing (voor de functie van secretaris is er nog een vacature)

6. Hoe gaat het waterschap Reest en Wieden om met water en ijs?
Ronnie Scholten en Jan Klappe (Waterschap Reest en Wieden)

Nieuws en dringende oproep

Afgelopen winter   
Ook afgelopen seizoen helaas geen winter. We hebben echter niet helemaal stil gezeten. Zo is het kleine “Hokkie” (aan het Molengat) helemaal omgetoverd tot een volwaardige Koek en Zopie. U kunt nu dus ook aan het ijs een kopje chocolademelk halen. Verder zijn we klaar voor het online inschrijven bij een toertocht. Dit houdt in dat u via Internet (www.schaatsen.nl) een toertochtkaart kunt kopen. U hoeft dus niet meer in de rij te staan. U kunt natuurlijk uw kaartje ook nog halen op de vertrouwde verkooppunten.

Dringende oproep! 
Afgelopen seizoen hebben een aantal belangrijke bestuursleden ons verlaten.Het zoeken naar nieuwe mensen heeft helaas nog niets opgeleverd. We beginnen ons nu wel een beetje zorgen te maken of we met de zittende mensen de vereniging draaiende kunnen houden. We zijn daarom dringend opzoek naar nieuwe mensen die ons team willen versterken. Dit kan als bestuurslid maar ook als (vaste) vrijwilliger. Ook jonge mensen wordt expliciet gevraagd om hulp.Interesse? Neem dan svp contact met ons op.