Het kan

Op veel plekken kan er in Giethoorn geschaatst worden. Het blijft echter nog heel goed uitkijken. Negeer niet de afzetlinten, pylonen en waarschuwingsborden. Alleen schaatsen op de geveegde banen.

IJsbaan Molengaat (Kerkweg) geopend. Koek en Zopie aanwezig.

Als het blijft vriezen en de sneeuw niet te veel roet in het eten gooit worden er deze week de eerste activiteiten georganiseerd. Morgen volgt hier meer informatie over.

IJsbaan open

De ijsbaan aan het Molengat (Kerkweg) is geopend. Er is Koek en Zopie aanwezig. Vooralsnog is de baan ‘s-avonds gesloten. Er kan ook geschaatst worden op het Bovenwiede, maar het ijs is ook hier nog ongeschikt voor grote aantallen schaatsers. Dit is de reden dat de we hier borden geplaatst hebben met “Gevaarlijk ijs!”. Deze waarschuwing geldt ook voor al het andere ijs in Giethoorn. Verder alleen schaatsen op geveegde banen.