Jaarvergadering

De agenda voor de jaarvergadering en onze informatiefolder zijn in heel Giethoorn rondgebracht.

Binnenkort wordt de horeca van Giethoorn uitgenodigd voor een overleg. Doel van het overleg is gezamenlijk te bepalen hoe we het met alle partijen uit het dorp nog beter kunnen doen.

De ijsclub heeft een speciale jeugdcommissie in het leven geroepen. Deja Huismans is hiervoor het aanspreekpunt.

IJsclub Giethoorn heeft de KNSB laten weten ook komend seizoen belangstelling te hebben voor het organiseren van het NK marathon op natuurijs. De KSNB is afgelopen zomer een paar keer op bezoek geweest. Beide partijen zijn enthousiast. Naast het NK gaan we komend seizoen natuurlijk ook voor andere activiteiten als: (i) speciale jeugdactiviteiten, (ii) toertochten, (iii) wedstrijden (marathon en korte baan), (iv) schoolschaatsen in Thialf en bij natuurijs op het Molengat en (v) speciale leden activiteiten.

Naar aanleiding van afgelopen winter zijn de draaiboeken van de Dorpentocht en de Holland Venetietocht aangepast. Zo is er nu een commissie Verkeer en Veiligheid. Deze commissie houdt zich bezig met (i) verkeercirculatie, (ii) parkeren, (iii) EHBO, (iv) vervoer van gewonden en (v) coordineren van alle veiligheid tijdens een tocht. Ook is de baancommissie qua bezetting uitgebreid. Hiervoor zijn inmiddels meerdere personen voor benaderd. Ze komen binnenkort bij elkaar om gezamenlijk te bepalen hoe het baanvegen te organiseren en straks daadwerkelijk op te pakken.

De toercommissie, de commissie die zorgt voor oa kaartverkoop en stempelen (het kloppend hart tijdens een toertocht), is nog op zoek naar een enthousiast commissielid. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris.

De begroting voor het nieuwe seizoen is opgesteld. Deze wordt op de jaarvergadering voorgelegd aan de leden. Belangrijke investeringsvoorstellen zijn (i) jassen en (ii) nieuwe veegmachines.